SOKONGAN DAN PERKHIDMATAN
PENYELENGGARAAN
Perkhidmatan Profesional
Pembangunan Aplikasi Mobil dan Pengurusan Peranti
 • Pembangunan Aplikasi Mobil Apple iOS
 • Pembangunan Aplikasi Mobil Android
 • Pembangunan Aplikasi Mobil BlackBerry
 • Pembangunan Aplikasi Mobil Windows-Phone
 • Pemasangan dan Penyediaan BlackBerry Enterprise Server (BES)

  Pangkalan Data (Reka Bentuk Pangkalan Data yang Berkesan)
 • Pelayan MS SQL – Permulaan kepada Kemajuan
 • Pangkalan Sybase ASE – Beginning to Advanced
 • Pangkalan Oracle – Beginning to Advanced
 • Pelayan MS SQL – Beginning to Advanced
 • Pelayan MS SQL – Beginning to Advanced

  Reka bentuk Grafik dan Multimedia
 • Adobe Illustration – Beginning to Advanced
 • Adobe Photoshop – Beginning to Advanced
 • Adobe AfterEffect – Beginning to Advanced

  Alatan Kes
 • AutoCAD – Beginning to Advanced
 • PowerDesigner – Beginning to Advanced
 • LATIHAN PROFESIONAL
 • Trek Pantas ke Pembangunaan Java - Beginning to Advanced
 • Trek Pantas ke PHP - Beginning to Advanced
 • Trek Pantas ke C++ - Beginning to Advanced
 • Trek Pantas ke MS Visual Basic - Beginning to Advanced
 • Trek Pantas ke PowerBuilder - Beginning to Advanced
 • TAHAP SOKONGAN UTAMA
  24/7 SOKONGAN HELPDESK TAHUNAN
  24/7 Sokongan Helpdesk
 • Sokongan technikal yang berkaitan
 • Peranti BlackBerry pada BES
 • Dua kontak nama pelanggan
 • PAKEJ SOKONGAN PENYENGGARAAN: (PENYELENGGARAAN PENDEK - 3 BULAN)
  24/7 Sokongan Helpdesk
 • Dua Kontak Nama Pelanggan
 • Sokongan Penyenggaraan Pembetulan Langsung – 2 Kali
 • Sokongan Teknical yang Berkaitan
 • Peranti BlackBerry pada BES
 • Pemasangan Pelayan

  Servis Professional
 • 1 Sesi Perundingan

 • Latihan Pengguna Akhir
 • 1 Hari Penuh

 • Latihan Pentadbiran
 • 1 Hari Penuh
 • PAKEJ SOKONGAN PENYENGGARAAN TAHUNAN: (PENYELENGGARAAN STANDARD – 1 TAHUN)
  24/7 Sokongan Helpdesk
 • Dua Kontak Nama Pelanggan
 • Sokongan Penyenggaraan Pembetulan Langsung – 5 Kali
 • Sokongan Teknical yang Berkaitan
 • Peranti BlackBerry pada BES
 • Pemasangan Pelayan

  Sokongan Pelindungan Cegah Langsung (Jadual) – 2 Kali/Tahun
 • Menjadualkan Prestasi Tuning
 • Pek Servis Patch Terkini
 • Perkemasan dan sbg

 • Servis Professional
 • 1 Sesi Perundingan

 • Latihan Pengguna Akhir
 • 1 Hari Penuh

 • Latihan Pentadbiran
 • 1 Hari Penuh
 • PAKEJ SOKONGAN PENYENGGARAAN TAHUNAN: (PENYELENGGARAAN STANDARD – 2 TAHUN)
  24/7 Sokongan Helpdesk
 • Dua Kontak Nama Pelanggan
 • Sokongan Penyenggaraan Pembetulan Langsung – 5 Kali
 • Sokongan Teknical yang Berkaitan
 • Peranti BlackBerry pada BES
 • Pemasangan Pelayan
 • Isnin - Jumaat 9pg-5ptg

  Sokongan Pelindungan Cegah Langsung (Jadual) – 4 Kali/Tahun
 • Menjadualkan Prestasi Tuning
 • Pek Servis Patch Terkini
 • Perkemasan dan sbg

 • Servis Professional
 • 2 Sesi Perundingan

 • Latihan Pengguna Akhir
 • 2 Hari Penuh

 • Latihan Pentadbiran
 • 2 Hari Penuh
 • SOKONGAN SELURUH NEGARA
 • Sokongan Penyenggaraan Helpdesk Seluruh Negara
 • Pasukan Sokongan Mereka Bentuk untuk Setiap Negara
 • Pemantauan KPI Terhadap Servis Penyenggaraan